healthy-lifestyle-food-sport-healthy-versus-unhealthy

MENAXHIMI I PESHES

Ky program i menaxhimit të peshës është krijuar nga mjeku ynë për t’ju ndihmuar në arritjen e objektivave rreth peshës dhe përbërjes së trupit.

Ky program mund të kryhet për tetë javë, duke filluar me një konsultim dhe vlerësim fillestar mjekesor (60 minuta), i ndjekur nga konsultime 30-minutëshe dhe peshime në intervale dy javore. Suporti online me mjekun tonë është i disponueshem kudo dhe kurdo.

Në konsultën fillestare, do të diskutohen synimet së bashku me rekomandimet për dietën dhe mënyrën e jetesës. Plani do të modifikohet sipas nevojës gjatë gjithë kohës.

Çfarë do

të marr duke u bashkuar me këtë program?

Duke u bashkuar me programin, ju do të merrni një plan të individualizuar të menaxhimit të peshës së bashku me vizita mbështetëse dyjavore. Rekomandime shtesë do të ofrohen gjithashtu për të menaxhuar dëshirat, për të përmirësuar gjendjen ushqyese dhe për të siguruar tretje të qetë.

Frequently Asked Questions

A ka lloje specifike njerëzish që shërbehen më mirë nga ky program? A ka të tjerë që nuk duhet të regjistrohen në këtë program?

Individët me synime rreth menaxhimit të peshës, modifikimit të përbërjes së trupit ose mbajtjes së peshës do të përfitojnë nga ky program. Ata që janë të interesuar të modifikojnë dietën e tyre ose që kanë vështirësi të jenë në përputhje me një dietë të shëndetshme (pavarësisht peshës) mund të përfitojnë gjithashtu nga ky program.

Cili është ndryshimi midis këshillimit ushqimor dhe menaxhimit të peshës?

Këshillimi ose stërvitja ushqimore përfshin vlerësimin e dietës për qëllime të mbështetjes së mirëqenies, zbutjes së simptomave dhe arritjes së qëllimeve tuaja të të gjithë shëndetit personal.

Menaxhimi i peshës përfshin një recetë diete për të arritur qëllime specifike për uljen ose ruajtjen e peshës dhe/ose ndryshimin e përbërjes së trupit (d.m.th. rritjen e masës muskulore dhe pakësimin e yndyrës).

Çfarë lloj rezultatesh duhet të priten?

Rezultatet ndryshojnë midis individëve dhe varen nga një sërë faktorësh duke përfshirë gjendjen aktuale shëndetësore, pajtueshmërinë e pacientit dhe gjenetikën. Në përgjithësi, sa më i madh të jetë përkushtimi ndaj recetës, aq më të mëdha janë gjasat për sukses.

Si regjistroheni për programin e menaxhimit të peshës?

Ju mund të regjistroheni për këtë program në recepsionin e Klinikës së Mjekësisë Sportive, i cili do t’ju ndihmojë në rezervimin e konsultimit dhe vlerësimit tuaj fillestar.

A duhet të jem pacient i “Mjekësia Sportive” Wellness Albania për të qenë pjesë e programit të menaxhimit të peshës në Klinikë?

Po! Ju lutemi telefononi +355.694035501 ose na dërgoni email sot për të rezervuar takimin tuaj.