allergy

Alergologjia

Alergologjia është dege e mjekesise që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve alergjike, patologji qe shkaktohen nga hipersensibiliteti ndaj alergenëve ajrorë, ushqimorë, medikamentozë dhe të kontaktit, ku përfshihen:

Alergjia Ushqimore

Astma Bronkiale

Reaksionet Medikamentoze

Anafilaksia

Anafilaksia

Dermatiti i Kontaktit

Urtikaria

Angioedema

Sherbimet

Disa nga sherbimet qe ofrohen ne kliniken tone dhe na ndihmojne ne diagnostikim e ketyre patologjive jane si meposhte:

Vizitat me mjekun specialist alergolog

Spirometria

Ekzaminimet laboratorike sic jane:

IgE totale - IgE specifike ushqimore - lgE specifike pneumo etj.

Prick test

Testet ne lekure

Meyrat e
mbrojtjes dhe trajtimit te ketyre semundjeve jane:

· Përcaktimi i saktë i origjinës së alergjisë dhe njohja e ndër-reaktiviteteve dhe me pas percaktimi I menyrave te parandalimit
· Mjekim medikamentoz për patologjitë përkatese, edukimi për përdorimin e tyre
· Imunoterapia (vaksinimi)
· Edukimit të pacientit rreth shmangies të agjentit shkaktar të simptomave alergjike