medium-shot-man-helping-woman

ÇFARË ËSHTË KUJDESI SHËNDETËSOR KIROPRAKTIK?

Specialistet e chiropraktikes janë specialistë në rregullimin manual të vertebrave të shtyllës kurrizore dhe artikulacioneve të tjera. Rregullimi ndihmon në lehtësimin e dhimbjes dhe rivendosjen e funksionimit normal të shtyllës kurrizore, artikulacioneve dhe strukturave mbështetëse të trupit, duke ju lejuar të shijoni aktivitetet tuaja të përditshme përsëri sa më shpejt që të jetë e mundur. Keta specialiste janë gjithashtu të trajnuar për të përshkruar ushtrime terapeutike, për të ofruar këshillime ne ushqyerje dhe për të rekomanduar strategji të rehabilitimit dhe parandalimit të demtimeve.

Çfarë

kushtesh trajtohen dhe/ose përmirësohen me kiropraktikë?

Disa nga kushtet e trajtuara dhe/ose të përmirësuara me kiropraktikë përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: Dhimbje shpine Dhimbje qafe Dhimbje koke Rrahje me kamzhik Sforcimet dhe ndrydhjet nga aktivitetet e përditshme Lëndime të përsëritura të tendosjes Lëndime të lidhura me punën dhe sportin Artriti Lëvizje e kufizuar në shpinë, shpatulla, qafë, ose gjymtyrët.

Frequently Asked Questions

Çfarë është një rregullim kiropraktik?

Një rregullim është një lëvizje shumë e aftë dhe e saktë që zakonisht zbatohet me dorë në një nyje të trupit. Një rregullim liron nyjen për të rivendosur lëvizjen e duhur dhe për të optimizuar funksionin. Kur rregullohet një nyje, një flluskë gazi shpëton duke shkaktuar zhurmën që mund të keni dëgjuar.

A është i sigurt rregullimi kiropraktik?

Teknikat e rregullimit të kiropraktikës janë hulumtuar gjerësisht. Komplikimet janë të rralla dhe efektet anësore, të tilla si dhimbja e përkohshme, zakonisht janë të vogla. Kiropraktori juaj është i trajnuar mirë për të përcaktuar nëse problemi juaj do t’i përgjigjet kujdesit kiropraktik ose nëse keni nevojë për referim tek një ofrues tjetër i kujdesit shëndetësor.

A mund të kurojë kujdesi kiropraktik edhe sëmundje të tjera përveç dhimbjes së shpinës?

Po. Kiropraktorët vlerësojnë, diagnostikojnë dhe ofrojnë kujdesin e duhur konservativ për një gamë të gjerë kushtesh muskuloskeletore. Kushtet muskuloskeletore përfshijnë një gamë të gjerë çrregullimesh që prekin kockat, muskujt, tendinat, ligamentet, nyjet dhe indin lidhës në të gjithë trupin.

A kërkon zakonisht trajtimi kiropraktik rreze x?

Jo. Rrezet X mund të luajnë një rol në diagnozë dhe merren kur është përcaktuar nevoja pas marrjes së historisë së rastit të pacientit dhe kryerjes së një ekzaminimi fizik. Megjithatë, shumica e pacientëve nuk kanë nevojë për rreze x. Kiropraktorët marrin 360 orë edukim në radiologji duke mbuluar një gamë të plotë temash nga mbrojtja deri te interpretimi dhe diagnostikimi me rreze X.

A mbulohet kujdesi kiropraktik nga OHIP apo sigurimi im?

Kujdesi kiropraktik nuk mbulohet nga OHIP, por mbulohet nga shumica e planeve të zgjeruara të kujdesit shëndetësor. Ju lutemi konsultohuni me politikën tuaj individuale. Klinika e Mjekësisë Sportive do t’ju japë një faturë për t’ia dorëzuar kompanisë suaj të sigurimit për rimbursim.

A kam nevojë për një referim për të marrë kujdesin kiropraktik në Klinikën e Mjekësisë Sportive?

Kiropraktika është një profesion i rregulluar shëndetësor i kontaktit parësor, i njohur me statut në të gjitha provincat kanadeze. Megjithëse shumë mjekë rekomandojnë ose përshkruajnë në mënyrë rutinore trajtim kiropraktik për pacientët e tyre, nuk kërkohet një referim mjekësor.