happy hour

Check up

Një “Check-up” apo kontrolli mjekësor periodik, është mjaft i rëndësishëm në diagnostikimin sa më të hershëm të sëmundjeve apo patologjive të ndryshme dhe si rrjedhojë edhe në parandalimin apo trajtimin e tyre, në kohë sa më të hershme.

Check up - UROLOGJIA

ALL

5500

Gjak komplet
Urine komplet
Echo abdominale
Azotemi
Kreatinemi
PSA

PAKETA 2 Check up – KARDIOLOGJIA

ALL

6000

EKG
Stress test
Echo zemre
Konsultë kardiologu

PAKETA 4 Check up – KARDIOLOGJIA

ALL

5000

Lipidogramë
EKG
Echo kardiake
Konsultë Kardiologu

Paketa STANDARD - FEMRA

ALL

5000

Gjak komplet + ERS
Glicemi esëll
Sideremi
Urinë komplet
Strisho vaginale
Echo gjiri
Echo abdominale

Paketa Silver - FEMRA

ALL

7500

Gjak Komplet + ERS
Sideremi
Glicemi esëll
Trigliceridemi
Cholesterolemi
L.D.L- Cholesterol
V.L.D.L
H.D.L – Cholesterol
Sgot
Sgpt
Bilirubinë
Azotemi
Creatinemi
Urinë komplet
Strisho vaginale
Echo abdominale
Echo gjiri

Check up GOLD - FEMRA

ALL

16000

Gjak komplet + ERS
Urinë komplet
Trigliceridemi
Cholesterolemi
L.D.L- Cholesterol
V.L.D.L
H.D.L – Cholesterol
Glicemi esëll
HbA1c
SGOT
SGPT
Bilirubinë
Azotemi
Creatinemi
TSH
Ferritinë
Sideremi
Vitaminë D
Eko kardiake
EKG
Stress Test
Echo abdominale/ Tiroide/ Gjiri
PAP Test
Konsultë Internisti

PAKETA 1 Check up – KARDIOLOGJIA

ALL

7000

Gjak komplet
Cholesteroli Total
Trigliceridet
H.D.L cholesterol
V.L.D.L
L.D.L – cholesterol
TSH
Glicemi esëll
Azotemi
Creatinemi
EKG
Konsultë kardiologu
Echo zemre

PAKETA 3 Check up – KARDIOLOGJIA

ALL

5000

EKG
Konsultë kardiologu
Echo zemre
Glicemi esëll
Azotemi
Kreatinemi

Check up – ENDOKRINOLOGJIA

PAKETA 1 Check up – ENDOKRINOLOGJIA

ALL

7000

Kontrolli i tiroides tek çdo individ përfshin:
TSH
FT3
FT4
TSI
Anti-TPO
Echo Tiroide
Konsultë endokrinologu

PAKETA 3 Check up – ENDOKRINOLOGJIA

ALL

7000

Kontrolli i tiroides tek çdo grua post-partum, pasi 5% e grave shtatzanë post partum shfaqin çrregullime të funksionit të tiroides.
TSH
Ft4
T4
Echo Thyroides
Lipidogramë
Konsultë endokrinologu

PAKETA 2 Check up – ENDOKRINOLOGJIA

ALL

6200

Kontrolli i tiroides tek ata pacientë që janë diagnostikuar ose janë trajtuar me Ca tiroides, Ca mamme.
TSH
FT3
FT4
TG
ANTI TG
Konsultë Endokrinologu

PAKETA 4 - Kontrolli i zakonshëm për pacientet diabetik

ALL

5000

Glicemi esëll
HbA1c
Albumina në urinën e 24 h
Lipidogramë
Acid Urik
Konsultë endokrinologu