PSYCHIATRIC

Psikiatri

Psikiatria eshte dege e mjekesise qe merret me trajtimin e semundjeve mendore, sjelljet jo normale, shqetesimet emocionale.
Psiktiatri vlereson klinikisht pacientin duke studiuar anomalite biologjike neurologjike dhe biokimike, me pas vendos diagnozen dhe ne fund percakton trajtimin e duhur per ate.
Disa nga crregullimet qe trajtohen ne departamenditn e psikiatrise jane:

Çrregullimet e personalitetit

Çrregullimet Somatoforme

Hypokondrite, crregullimi dismorfik I trupit, crregullimi I konversionit etj

Çrrehullimi obsesiv kompulsiv, I stresit post traumatic

Demencat

Sindromat psikiatrike

etj