neurologji

Neurologji

Një ekzaminim neurologjik vlerëson aftësitë motorike dhe shqisore, dëgjimin dhe të folurin, vizionin, koordinimin dhe ekuilibrin.Testet dhe procedurat diagnostike janë mjete jetike që ndihmojnë mjekët të konfirmojnë ose përjashtojnë një çrregullim neurologjik ose gjendje të tjera mjekësore.

Analizat laboratorike

CT

MRI

Patalogjite

Patologjite e ndryshme qe do mund te diagnostikohen nga specialistet tane duke perdorur ekzaminimet e nevojshme jane:
· Migrena
· Skleroza multiple
· Demenca
· Parkinson
· Crregullime te tjera neurologjike

Trajtimi

Pervec diagnostikimit eshte shume I rendesishem edhe trajtimi I tyre
· Injeksionet alternative per migrenen
· Rehabilitimi fizik per personat me Parkinson apo crregullime te tjera neurologjike
· Ozonoterapia – mund të jetë mbështetës për trajtimin e pothuajse të gjitha formave të çrregullimeve nervore. Efektet janë krejtësisht të natyrshme, nervat lihen të qetë dhe të tonifikuar. Efektet e dobishme të terapisë së ozonit konsistojnë kryesisht në nxitjen e qarkullimit të gjakut: ishemi periferike dhe qendrore, veti rigjeneruese dhe riparuese.