Orthopedicsw

Ortopedia

Një degë e mjekësisë që ka të bëjë me korrigjimin ose parandalimin e deformimeve, çrregullimeve ose lëndimeve të skeletit dhe strukturave të lidhura me to (të tilla si tendinat dhe ligamentet)
Ne kliniken tone pervec diagnostikimit dhe trajtimit te problemeve ortopedike eshte I mundur edhe rehabilitimi fizik me ane te nje programi te caktuar ne varesi te demtimit.
Problemet qe do mund te diagnostikohen dhe trajtohen ne te njejten kohe jane:

Crregullime apo lendime te shpatulles

Shpatulla e ngrire, trauma, tendonit ,bursit

Crregullime apo demtime te gjurit

Trauma apo demtime te gjurit, probleme te meniskut

Crregullime apo demtime te kyceve, duarve

Probleme te shpines

Mjekesia sportive