PSYCHIATRIC

Psikologji

Në jetë janë disa të vërteta që ne shpesh hezitojmë, pasi kemi frike t`ja themi vetes me zë. Kërkimi i terapisë mund të jetë një vendim i vështire dhe stresues për të cilin kërkon shumë forcë personale dhe guxim. Qëllimi tij është krijimi i një mjedisi terapeutik që pacientët të ndjehen komod dhe të sigurte. Puna me pacientet konsiston në adresimin e nevojave të tyre specifike dhe qellimet e identifikuara. Cdo udhetim personal i pacientit është unik ,prandaj qasja jone është direkte për t’iu përshtatur nevojave specifike të secilit individ. Stili terapeutik është i drejtperdrejt dhe mbështetës. Qëllimi është të ndihmojme pacientet në ngritjen personale dhe rritjen e lumturise. Për këtë ofrojmë

Vleresime Psikologjike

Diagnostikim psikologjik

Trajtimi i Varësive të lëndëve narkotike , alkool

Konsulencë Psikologjike individuale

Terapi individuale , adoleshentë dhe të rriturit