lab1

Teknologji bashkëkohore e çertifikuar

Klinika Wellness disponon një laborator të teknologjisë së fundit I pajisur me aparatura që përdorin metodologjitë më të reja të certifikuara për ekzaminime biokimike, hormonale apo imunologjike duke mbuluar të gjithë pjesën e testimeve të gjakut që një pacient ka nevojë.

Diagnoza e shpejtë

Monitorimi i pacienteve

Rezultate Transparente

Certifikim per ekzaminime biokimik