radiologji

Radiologjia

Ne ditet e sotme kemi plot zbulime per trajtimin e semundjeve te ndryshme, por hallka e pare per nje semundje eshte diagnostikimi I sakte I saj. Padyshim qe ajo e cila jep diagnozen e me pas trajtimin e sakte te semundjes eshte nje imazheri e avancuar. Kjo arrihet me nje staf te specializuar dhe pajisje te fundit. Wellness Clinic duke pasur kete synim, pra diagnostikimin e sakte, ve ne dispozicion te pacienteve te tij nje game te gjere paisjesh dhe ekzaminimesh.

Ekografi te te gjitha llojeve

Eko mame, abdominale, tiroide, testesh, Doppler, indeve te buta etj

Ro-grafi

Grafi e kolones vertebrale pa nerprerje me opsionin orto,ro-grafi pulmoni, sinusesh, genu, manu etj

CT–Skaner me kontrast IV&ORAL ose pakontrast

Pulmoni, abdominal, qafe, koke etj

Mamografia

Rezonanca Magnetike

Biopsi torakale nen Ekografi dhe CT

Densitometria