sports-blonde-woman-sportswear-training-gym

CFARE ESHTE MONITORIMI I LEVIZJES FUNKSIONALE

Monitorimi i lëvizjes funksionale (FMS) është një vezhgim objektiv i bazuar në parime kryesore të lëvizjes. Përdoret për të evidentuar mangësitë në lëvizshmëri dhe stabilitet të modeleve thelbesore të lëvizjes se trupit. Terapisti e përdor këtë mjet për të zhvilluar programimin dhe reagime specifike bazuar në gjetjet klinike, duke ndihmuar në përmirësimin e këtyre kufizimeve dhe se fundmi, promovimin e mirëqenies dhe përmirësimin e performancës së përgjithshme.

Kujdesi në vend

Vlerësimi i dëmtimit

Rehabilitimi aktiv

Gama e gjerë e pacientëve

a

Çfarë përfshihet
në FMS?

Janë shtatë (7) teste të lëvizjes që pacienti do të duhet të kryejë dhe të vlerësohet për të përcaktuar nivelin e tyre të përgjithshëm të funksionit.

Meso me shume

Frequently Asked Questions

A duhet të jeni në një nivel specifik fitnesi për FMS?

Jo. Çdokush mund të vlerësohet duke përdorur FMS për të përcaktuar nëse pacienti është apo jo gati për stërvitje fitnesi.

Cili është ndryshimi midis FMS dhe SFMA?

Ekzistojnë disa ndryshime kryesore midis FMS dhe Vlerësimit të Lëvizjes Funksionale Selektive (SFMA). FMS është krijuar për t’u fokusuar në asimetritë e klientit në lëvizshmëri dhe stabilitet gjatë modeleve funksionale të lëvizjes, ndërsa SFMA përdoret për të zbuluar mosfunksionimet muskuloskeletore te njerëzit që përjetojnë dhimbje.

Si ndikon FMS në trajnimin tim?

Në varësi të rezultatit të përgjithshëm të pacientit në testet e tyre FMS, terapisti mund të jetë në gjendje të hartojë një program fuqie për të ndihmuar në përmirësimin e stabilitetit dhe lëvizshmërisë së tyre të përgjithshme. Megjithatë, nëse rezultati i tyre nuk është i mjaftueshëm për trajnim, terapisti mund të përshkruajë një kurs rehabilitimi.

A kam nevojë për një referim për të marrë FMS në Klinikën e Mjekësisë Sportive?

Asnjë referim nuk kërkohet për të bërë një test FMS në Klinikën e Mjekësisë Sportive.

A duhet të jem pacient i Klinikës së Mjekësisë Sportive për të bërë FMS në Klinikë?

Po! Ju lutemi telefononi +355.694035501 ose na dërgoni email sot për të rezervuar takimin tuaj.